Projekt 2020:

Myten som scenkonst

header webbsida2.jpg

Genom forskning, berättande och teaterlabb kommer Strandteatern att ta fram en interaktiv scenkonst modell för att berätta sagor.

SyfteProjektets syfte är bland annat att aktualisera och belysa folksagans roll som signifikant konstform i modern tid och bidra till ungas utveckling av fantasi, kreativitet och språk. Projektet skall verka för fler versioner av sagorna och att de kan förvandlas tillsammans med sin publik. 

 

Projektet vill uppmuntra användandet av folksagan i muntligt berättande för barn, som psykologiskt verktyg för att stärka självkänsla, empati och social förståelse samt att stärka demokrati på individnivå. Detta genom att aktivt arbeta med att skapa egna inre bilder.

Ett kulturutvecklings projekt med stöd av Region Halland och Laholms kommun. 

Syfte
Projektets syfte är bland annat att aktualisera och belysa folksagans roll som signifikant konstform i modern tid och bidra till ungas utveckling av fantasi, kreativitet och språk. Projektet skall verka för fler versioner av sagorna och att de kan förvandlas tillsammans med sin publik. 
Projektet vill uppmuntra användandet av folksagan i muntligt berättande för barn, som psykologiskt verktyg för att stärka självkänsla, empati och social förståelse samt att stärka demokrati på individnivå. Detta genom att aktivt arbeta med att skapa egna inre bilder.

Muntligt berättande som förstudie och forskning
Projektet inleds med att bibliotekarier från Halland utbildas i berättarkonsten och sedan berättar sagan ”Prins hatt under jorden” muntligt för barn. Psykologen Lene Brok kommer att forska om barnens upplevelse av sagan och sagoforskaren Maria Ehrenberg om sagans utveckling och förändring under projektets gång.

Teaterlabb, utveckling av scenkonst modell och turné.
Med stöd av denna forskning kommer Strandteatern att ta fram scenkonst modellen, genom teaterlabb med olika scenkonstnärer och grupper. Ensemblen kommer inledningsvis arbeta med masktillverkning och fysiska teateruttryck. Strandteatern kommer sedan ”labba” med Commedia Dell ́arte gruppen Cahoot från USA. Nästa labb utforskar uttryck i sång och musik med Teater Viva från Danmark och den sista labben kommer arbeta med publik interaktion och berättande tillsammans med skådespelaren Eric Olsson. Därefter går Strandteatern på turné på landsbygden i Laholm.

Under projektet kommer Judith Etzold att utveckla nya användningsformer för sydsvenska bonadsmåleri genom att kombinera dem med berättar- och scenkonst och sedan användas till kostym, scenografi och grafisk formgivning.

©2020 av Strandteatern