top of page
DSC_1948.JPG

Verksamhets

berättelse 

2020-22

Verksamhets

berättelse

2018-19

Verksamhets

berättelse 

2016-17

Om Strandteatern

prins hatt park.jpg
Den lilla teatern i Laholm.

Strandteatern är en fristående teatergrupp med fokus på sagor som scenkonst och barns delaktighet. Ensemblen utarbetar rörelse-baserad scenkonst med leken och sagan som den främsta ingången till skapandet.

Sagor som scenkonst

Vårt långsiktiga mål är att bli en scen i Halland för sagor som scenkonst. Detta för att åter göra sagorna som blivit berättade från generation till generation, tillgängliga för alla barn och unga och ge dem möjligheten att utforska och förstå dess betydelse. Genom omslutande teater "Immersive theatre", fysisk teater, musik och muntligt berättande stärka barnens fantasi och språkutveckling. Den forskning som finns om den långvariga effekt sagor har på unga fokuserar på de psykologiska värdena och förgreningarna av exponering för dessa klassiska berättelser.

Fördjupande teater

Våra föreställningar bjuder in publiken till samspel och delaktighet.
Alla människor har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Vi bjuder in till att i demokratiska kreativa processer vara medskapande i förarbetet, under föreställningen eller i eftersamtal. 
Även i vårt produktionsarbete arbetar vi inkluderande genom att ta vara på ensemblens olika specialkompetenser i kreativa processer. 

Rörelsebaserad konst

På olika sätt använder och arbetar vi med våra kroppar på scenen med hjälp av fysisk teater, mask-teknik, dans och akrobatik. Vi har oftast en musiker på scenen som framför egenkomponerat material eller instrumentella improvisationer. Ibland har vi en berättare som länk mellan scen och publik.

Vi spelar med teatermasker

Folksagor är en del av vårt kulturarv och ett lustfyllt sätt att möta teman som berör hur det är att vara människa. Strandteatern har utformat en interaktiv form för scenkonst där teatermaskerna på fonden plötsligt får liv och formas till sagofigurer i samspel med publiken. Karaktärer i mask upphöjer berättelsen från det individuella till det allmänmänskliga genom att representera olika roller vi alla känner igen oss i. De kan personifiera känslor och sätta ett ansikte till såväl girighet och ondska som ödmjukhet och mod. Fantasin får vingar med hjälp av berättande, improvisationer och levande musik. Varje föreställning blir unik när vi tillsammans kastar oss in i sagans värld för att besegra mörkrets krafter.

IMG_1722.JPG
Fv6_qNDw.jpg

För oss är det viktigt att främja vårt närområde därför är vi alltid öppna för projekt och samarbeten med lokal förankring. Vi vill också berika strandlivet i Mellbystrand och längs med den halländska kusten med interaktiva mötesplatser där fysiska aktiviteter och kultur får mötas. Vi söker de spelplatser och tillfällen där teatern får möta dem som annars inte går på teater.

DSC_6275.jpg
Utveckling

Vi utvecklar och förnyar oss genom vidareutbildningar inom våra specifika områden samt genom teaterns innovativa utbyten med nationella och internationella aktörer.

Konstnärlig ledare är Kristina Sahlberg. 

Strandteatern har projektstyrda samarbeten med Region Halland, Laholms kommun, Studiefrämjandet Halland och Landsbygds ledd utveckling Halland. .

Tillgänglighet

Vilka är vi?

Kristina
Sahlberg

Kristina Sahlberg är grundare av Strandteatern och konstnärlig ledare samt skådespelare på teatern. Hon har en bakgrund som berättare, skådespelare, regissör och teaterpedagog.

Det var genom berättarkonsten som hon hittade till scenkonsten och än idag är det den som ger inspiration för det konstnärliga uttrycket.

  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Instagram Ikon
Circular Mail Ikon
IMG_1512.JPG
Ariel Striim

Ariel Striim är mångsysslaren så också på Strandteatern där han agerar på scenen bland annat med sitt dragspel, guitar, munspel och fiol.
Han skriver musik och står för ljus och ljudteknik.

  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Instagram Ikon
IMG_1592.JPG
IMG_1714.JPG
Linnéa Ytterlid

Linnéa är en av de bärande skådespelarna på strandteatern och du möter henne i de flesta av våra produktioner. Hon är utbildad i både dans och fysisk teater och kroppen är hennes främsta redskap. Hennes erfarenhet från många olika teaterstilar gör henne till en mycket mångsidig skådespelerska.

 

Hon bor i Halmstad och frilansar som skådespelare, pedagog och regissör i Halland och Stockholm.

  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Instagram Ikon
IMG_1711.JPG
Eric Olsson

Arbetar som frilansande musikalartist, skådespelare, sångare och teaterpedagog. Du möter honom i produktionen "Den magiska kistan" samt i Strandteaterns senaste skapande skola projekt.

  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Instagram Ikon
bottom of page