Strandteatern

Producerar teater för barn, unga och vuxna. Vi är en berättande teater, som berättar med rörelse, sång, musik, mask, dockor och skådespel.